Daň z nehnuteľností.

26.01.2022

Nezabudnite podať Daňové priznanie k Dani z nehnuteľností! 
Už len do 31.1.2022 máte čas podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Táto povinnosť platí pre všetky fyzické či právnické osoby, ktorým v priebehu roka 2021 pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti predošlému roku.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností platí pre daň z pozemkov (záhradky, dvory, stavebné pozemky, orná pôda a pod.), daň zo stavieb (dom, chata, garáž a pod.) a daň z bytových alebo nebytových priestorov (byty, nebytové priestory, garážové státie a pod.).

Daňovníci, ktorí k 1.1.2022 nenadobudli žiadnu nehnuteľnosť alebo im vo vlastníctve nehnuteľností neprišlo oproti minulému roku k zmene, Daňové priznanie nepodávajú. Zákon o miestnych daniach tiež upravuje, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane alebo, pri ktorých je možné zníženie dane. Obec alebo mesto spravidla odpustí alebo zníži daň z nehnuteľnosti daňovníkom, ktorí dosiahli vek 62 rokov a viac, ZŤP, poberateľom dávky v hmotnej núdzi a pod.

Kto je správca dane?
Správcu dane z nehnuteľností vykonáva príslušné mesto alebo obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak teda vlastníte byt, alebo dom či garáž v meste Žilina, správcom dane je mesto Žilina.

Kedy sa podáva Priznanie k dani z nehnuteľností a kedy Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností?
Priznanie k dani z nehnuteľností podáte, ak podávate daňové priznanie prvý krát, t.j. ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom (nájomný vzťah trvá viac ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri) alebo užívateľom nehnuteľnosti v priebehu roka 2021.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podá daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, ak sa menil účel využitia nehnuteľnosti alebo ak prišlo k zmene výmery či druhu pozemku, pri zániku vlastníctva nájmu, správy alebo užívania nehnuteľnosti.

Kde a ako sa podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie podáte príslušnému správcovi dane osobne, elektronicky alebo poštou, prostredníctvom vyplneného tlačiva. Na vyplnenie daňového priznania budete potrebovať Občiansky preukaz a List vlastníctva od predmetnej nehnuteľnosti. Daňové priznanie je jednotné pre fyzické aj pre právnické osoby.

Vzorové tlačivo na vyplnenie Daňového priznania nájdete na tomto odkaze. Na základe vyplneného Daňového priznania vám správca dane vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Zdroje

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22824542/pripominame-dolezity-datum-31-januara-2022.html

https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2022

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1?fbclid=IwAR2ILgIsgmdkiT-SXEkv9FxZnLmux_GH6-8inQQp9FyMEgswEqLLBWYp7Eg#vznik

https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti


© 2017 Roman Kolovrátek: Realitný maklér. Romdom s.r.o., Predmestská 30, Žilina, 010 01
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!